Magento informacje o aktualnym store_id

  // Gets the current store’s details $store = Mage::app()->getStore(); // Gets the current store’s id $storeId = Mage::app()->getStore()->getStoreId(); // Gets the current store’s code $storeCode = Mage::app()->getStore()->getCode(); // Gets the current website’s id $websiteId = Mage::app()->getStore()->getWebsiteId(); // Gets the current store’s group id $storeGroupId = Mage::app()->getStore()->getGroupId(); // Gets the current store’s name $storeName = […]

WordPress schowanie górnego paska menu

Wyłączenie górnego paska menu dla wszystkich użytkowników z wyjątkiem dla administratorów: add_action(‚after_setup_theme’, ‚remove_admin_bar’); function remove_admin_bar() { if (!current_user_can(‚administrator’) && !is_admin()) { show_admin_bar(false); } }   Powyższy kod dodajemy w pliku functions.php w folderze używanego wyglądu. Wyłączenie górnego paska menu dla wszystkich użytkowników: show_admin_bar(false); Powyższy kod dodajemy w pliku functions.php w folderze używanego wyglądu. Polecam, być może komuś […]

Magento: pobranie ilości produktów w kategorii

Poniżej kod za pomocą, którego pobierzemy liczbę występujących produktów w kategorii. Kod dodatkowo pobiera wyłącznie aktywne produkty. $products = Mage::getModel(‚catalog/category’)->load($c->getId()) ->getProductCollection() ->addAttributeToSelect(‚entity_id’) ->addAttributeToFilter(‚status’, 1) ->addAttributeToFilter(‚visibility’, 4); echo $products->count();    

Magento: Pobranie i wyświetlenia danych z bazy

Czasem zachodzi potrzeba aby pobrać samodzielnie napisanym selectem dane z bazy. Warto przy tym wiedzieć jak pobrać i wyświetlić pobrane dane z bazy. Poniższy kod pozwoli nam na wykonanie powyższych operacji. Pobranie danych:   $read = Mage::getSingleton(‚core/resource’)->getConnection(‚core_read’); $query = „SELECT * FROM tabla”; $data = $read->fetchAll($query);     Do tego jeszcze pętla wyświetlająca pobrane wyżej […]